View Single Post
  #1   Report Post  
Old February 1st 08, 09:38 AM posted to uk.transport.london
[email protected] rogerkolsson@yahoo.co.uk is offline
external usenet poster
 
First recorded activity at LondonBanter: Oct 2007
Posts: 3
Default Lastbilar till Försäljning - Lastbilar Säljes 2008-02-01(CWMtrader)


Timmerbil till försäljning

Volvo FH12 6x4 500 2003
430000 km, Euro 3, parabel, sovhytt, webasto, abs, totalvikt 26000 ton

Tippbilsekipage i Kungsabacka

Volvo 8x4 520 2006
15000 km, parabel, luft, intergreradmotorbroms, drag, SLP 3 axl släp,
flakvärme

Tipp / Kranbil till försäljning i Kungsbacka

Scania R420 8x4'4 2006
Tipp/kran, anläggning, 6160x2580, 50000 km, hytt medellängd, låg, ac.

Vänd er med förfrågan till:

Giuen Holding Ltd. (GI HOLD)
Göteborgsvagen 1.
SE:434 00 Kungsbacka
Tel: Mob. 070-5474830